Twój portal finansowy - wszystkie banki w jednym miejscu, wszystkie usługi, analizujemy / porównywarka kredytów

» RAPORTY, FELIETONY, FAQ

Tu jesteś: START » RAPORTY, FELIETONY, FAQ » DOTACJE Z UE
Przejdź do: FINANSE DLA FIRM

Dziedziczenie długów - co może zrobić spadkobierca?

Dziedziczenie długów jest sporym zmartwieniem dla wielu posiadaczy rodziny "z zobowiązaniami". Zdarza się, że oczekując spadku "na plusie", srogo się zawodzimy. Co mogą zrobić bliscy dłużnika, aby uniknąć przykrych konsekwencji finansowych?

1. Złożyć stosowne oświadczenie odn. przyjęcia/odrzucenia spadku.

Z chwilą śmierci spadkodawcy jego zgromadzony za życia majątek, ale też zaciągnięte zobowiązania przechodzą na spadkobierców. Jeśli spadkodawca nie zostawił testamentu, bezpośrednimi spadkobiercami są małżonek/ka oraz dzieci, następnie zaś wnuki. W takiej sytuacji każdy spadkobierca z osobna może:
- przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi – wówczas odpowiada za ewentualne długi spadkodawcy całym swoim majątkiem do wysokości długów, nawet jeżeli są one większe od tego majątku,
- przyjąć spadek z ograniczoną odpowiedzialnością za długi – wówczas spadkobierca odpowiada za długi maksymalnie do wysokości otrzymanego spadku,
- spadek odrzucić – wówczas spadkobierca nie dziedziczy ani majątku, ani długów, jego udział przechodzi jednak na jego dzieci, chyba, że też go odrzucą.

Na złożenie w sądzie rejonowym lub u notariusza oświadczenia o formie przyjęcia lub odrzuceniu spadku każdy spadkobierca ma sześć miesięcy od momentu dowiedzenia się o prawie do spadku. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone - spadkobierca otrzyma spadek na zasadzie przyjęcia prostego i będzie musiał spłacić dług zmarłego nawet, jeśli ten jest wyższy niż kwota spadku.

2. Zrzec się dziedziczenia.

Zrzeczenie się dziedziczenia to umowa zawarta w formie aktu notarialnego między przyszłym spadkodawcą a przyszłym ustawowym spadkobiercą, której efektem jest wyłączenie z dziedziczenia tak, jakby zrzekający się nie dożył otwarcia spadku, oraz utrata prawa do zachowku. Umowę można zawrzeć tylko za życia przyszłego spadkodawcy. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia obejmuje również zstępnych (dzieci i wnuki), o ile nie umówiono się inaczej.

za: Zuzanna Brud, Bankier.pl

Nasi partnerzy