Twój portal finansowy - wszystkie banki w jednym miejscu, wszystkie usługi, analizujemy / porównywarka kredytów

» RAPORTY, FELIETONY, FAQ

Tu jesteś: START » RAPORTY, FELIETONY, FAQ » ZAKŁADAM FIRMĘ
Przejdź do: FINANSE DLA FIRM

Dotacja na założenie firmy - jak zdobyć?

Bankier.pl podejmuje temat, interesujący głównie młodych ludzi kończących studia, a także gros z tych, którzy przez dłuższy czas bezskutecznie poszukiwali pracy. Kwestia dotyczy założenia własnej działalności gospodarczej/firmy dzięki funduszom z dotacji.


O dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej można starać się głównie w ramach Działania 6.2 PO KL Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Grupą docelową są osoby fizyczne, w wieku do 25 lat, w tym studenci studiów dziennych, nieprowadzący działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu. Ze wsparcia finansowego mogą skorzystać także osoby, które nie zarejestrowały się w UP jako bezrobotne. Uprzywilejowani są jednak ci, którzy znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – długotrwale bezrobotni, młodzi, niepełnosprawni, bez kwalifikacji, a także starsi, którzy utracili zatrudnienie. Uwaga! Nie można jednocześnie korzystać ze wsparcia Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL
Do otrzymania pieniędzy niezbędne jest zgłoszenie się do odpowiednich podmiotów gospodarczych, dysponujących funduszami na ten cel. Informacje znajdują się w wojewódzkich urzędach pracy oraz urzędach marszałkowskich.

Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości , ma obowiązek zwrócić otrzymane środki wraz z należnymi odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej krócej niż 12 miesięcy albo gdy zostały naruszone inne warunki umowy, w tym zwłaszcza dotyczące przeznaczenia tych środków.

źródło: Bankier.pl

Nasi partnerzy